Algemene Voorwaarden

Algemene  voorwaarden webshop Modaliza

Ondernemingsgevens

Modaliza

BTW-nr.: 0721.882.611

Sint-Quirinusstraat 11, 3870 Heers, info@modaliza.be, Tel: 0497/ 553.995

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Elke Koper en/of gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.

1.2 De website www.kinderkleding-modaliza.be  is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst, inhoud en foto’s auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites.

1.3 Afdrukken van pagina’s wordt alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

Artikel 2: Leveringsvoorwaarden + Leveringstermijn

Modaliza levert artikelen in België en Nederland binnen 3 werkdagen na bestelling. Modaliza is hierbij niet aansprakelijk voor vertragingen van Bpost.

Artikel 3: Betalingen

Alle prijzen worden inclusief btw aangeboden.  De verzendkosten bedragen €5,95 voor bestellingen onder €75,00. Vanaf bestellingen boven €75,00 wordt gratis geleverd.  U kunt bij Modaliza betalingen uitvoeren via Paypal, Bancontact, Maestro, Visa en Mastercard.

Artikel 4 : Herroepingsrecht bij levering artikelen

4.1 Bij de aankoop van artikelen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien dagen te herroepen. Deze termijn treedt in werking op de dag na ontvangst van het product door of in naam van de consument.
4.2 Gedurende deze termijn zal de consument met de meeste zorg omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of passen in de mate dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het artikel wenst te behouden. Indien het herroepingsrecht wordt geactiveerd, zal hij/zij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping
5.1 Indien de consument zijn herroepingsrecht activeert, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
5.2 Indien de consument het bedrag voor het artikel voldaan heeft, zal Modaliza dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugstorten op de rekening van waar de betaling, tenzij anders aangegeven door de consument, werd uitgevoerd.